quality-home.pl

Budownictwo, wnętrza i nieruchomości

Budownictwo

Maszyny na budowie

Maszyny budowlane to bardzo ogólne pojęcie opisujące co najmniej kilka urządzeń, które zazwyczaj widzi się na budowach. Wśród takich maszyn znajduje się koparka, betoniarka, wywrotka czy nawet żuraw.

Maszyny na budowie, pracują bardzo często od świtu aż do nocy. Nie każde warunki atmosferyczne sprzyjają bowiem prowadzeniu prac, czasem trzeba zrobić coś żeby zabezpieczyć powierzchnię budowlaną przed nadciągającą śnieżycą, intensywnymi opadami deszczu lub bardzo porywistym wiatrem.

Maszyny budowlane a BHP

Maszyny budowlane również muszą spełniać szereg wymogów.
Większość wymogów musi spełnić producent. Takie wymogi to np. zapewnienie, że maszyny przeszły stosowne kontrole jakościowe, dostarczyć niezbędne informacje, takie jak instrukcja obsługi danej maszyny. Co więcej producenci muszą zapewnić dostęp do dokumentów regulujących zasadnicze wymogi dla maszyn. Oznakowanie CE, to również coś czego należy spodziewać się w zakresie dopełnienia formalności ze strony producenta, tak samo jak dołączenie deklaracji WE dla maszyn.

Dokumenty, potwierdzające że dane urządzenie spełnia wszystkie przepisy Europejskie, powinny być dołączone do każdej zakupionej maszyny.

Maszyny budowlane- najważniejsze części

Sprawność maszyny oraz jej wydajność zależy nie tylko od doświadczonego fachowca, którą taką maszynę będzie obsługiwać, ale też od stanu technicznego na który składa się wiele czynników.
Warto zadbać o wrażliwe części oraz te które są mocno eksploatowane.

Do takich części może należeć np. filtr oleju. Jest to część odpowiadająca za schładzanie, a także poprawne funkcjonowanie ruchomych elementów silnika. Ich regularna wymiana zapewni wysoką moc silnika oraz znacząco mniejsze zużycie paliwa.

Filtry paliwa, mają na celu usuwanie zanieczyszczeń z paliwa oraz zapobiegnięcie szybszemu zużyciu się silnika.

Filtr powietrza, to kolejny element, który nie może zostać pominięty przy ewentualnej konserwacji czy wymianie części.
Filtr ten, zatrzymuje cząsteczki o dużej gęstości, przez co nie dostają się one do silnika i nie zagrażają jego poprawnemu działaniu.

Filtry kabinowe, inaczej przeciwpyłowe, to również wrażliwy ale ważny element, który odpowiada za oczyszczenie powietrza trafiającego do kabiny przez kanały wentylacyjne bądź klimatyzację. Jakość powietrza to bowiem ważny czynnik w pracy na budowie mogący faktycznie przyczynić się do poprawy warunków pracy i zabiegnięciu wystąpienia pewnych chorób, związanych z nadmierną ekspozycją na czynniki szkodliwe, występujące w pracy.

To tylko niektóre z elementów wymagających regularnych przeglądów. Warto, sprawdzać maszyny częściej niż tylko wtedy gdy już coś nie działa.