quality-home.pl

Budownictwo, wnętrza i nieruchomości

Budownictwo

Praktyczne elementy małej architektury

Architekturę stanowią wszystkie obiekty materialne, które zostały wzniesione na powierzchni ziemi przez człowieka. Obiekty te mają za zadanie służyć i zaspakajać potrzeby społeczne i osobiste.

Co ogólnie wchodzi w skład architektury?
Architekturą nazywa się wielkie obiekty budowlane, jak i elementy małej architektury. Każdy rodzaj architektury bez względu na jej wielkość powinien charakteryzować się trwałością. A będzie tak wtedy, gdy zostanie wykonany solidnie i z jak najlepszych materiałów. Drugą ważną cechą jest użyteczność, czyli funkcjonalność. Ważne też jest piękno, czyli ładny wygląd i wkomponowanie się w środowisko.
Różne są typy architektury, jak na przykład architektura mieszkalna, architektura sakralna, architektura pożytku publicznego, architektura rekreacyjna, albo elementy małej architektury.

Mała architektura
Mała architektura pełni ogromną funkcję w naszym życiu i występuje zarówno w mieście, jak i na wsi. Przecież wszędzie, a zwłaszcza w miastach potrzebne są ławki, by móc usiąść i odpocząć. Niezbędne są także place zabaw dla dzieci umiejscowione nie tylko na terenie szkolnym, czy w miejscu publicznym, lecz również pomiędzy blokami. Lecz to nie wszystko, bo elementy małej architektury, to również kosze na śmieci, donice na kwiaty, popielnice na niedopałki, słupy parkingowe, stojaki na rowery, ogrodzenia odgradzające chronioną rzecz, balustrady zapewniające bezpieczeństwo dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Elementy małej architektury to także różnego rodzaju zadaszenia i wiaty osłaniające wewnętrzną cześć przed zamoknięciem.

Budulec na małą architekturę
Podstawowym budulcem, z którego wykonywana jest mała architektura miejska jest metal. Lecz nie tylko stosowany jest metal, bo również kamień, beton, tworzywa sztuczne, drewno. Materiały niejednokrotnie mieszane są ze sobą w celu uzyskania odpowiedniego sprzętu. I tu przykład mogą stanowić ławki wykonane z metalu i drewna. Wiele elementów malej architektury wykonywane jest ze stali. Stal jest odporna na ciągle zmieniające się warunki atmosferyczne i łatwo nie dochodzi do zepsucia, jak bywa np. w przypadku drewnianych elementów. Ponadto stal jest odporna na działanie siły, np. podczas chuligańskich wybryków. Stal jest też stabilnym materiałem i przedmioty z niej wykonane są w stanie przetrwać wiele lat. Przedmioty małej architektury wykonane ze stali mogą mieć zastosowanie wszędzie, zarówno w mieście, jak na wsi.
Dziś wybór małej architektury jest ogromny. Elementy jej można nabyć w sklepie, jak i wykonać na zamówienie.