quality-home.pl

Budownictwo, wnętrza i nieruchomości

Nieruchomości

Zestawienie najważniejszych formalności przed budową domu

Własny dom z ogrodem to marzenie wielu młodych par dopiero rozpoczynających wspólne życie oraz tych z długim stażem, chcących spełnić pragnienia o swoich czterech ścianach na emeryturze. Bez wątpienia dla jednych i drugich budowa domu to nie tylko ogromna radość, motywacja i często spełnienie najskrytszych marzeń, ale również masa formalności i dokumentów, z którymi każdy inwestor musi się zmierzyć przed rozpoczęciem inwestycji. Jakie zatem są najważniejsze formalności przed budową domu?

Wybór działki
To najważniejszy etap poprzedzający budowę domu. Warto dobrze się zastanowić nad gruntem, który zamierzamy kupić, gdyż nie wszędzie będziemy mogli zbudować dokładnie taki dom, o jakim marzymy. Ponadto rozsądniej jest najpierw zakupić działkę i na tej podstawie projektować nowy dom niż dostosowywać projekt do istniejącej już działki. W takiej sytuacji często będzie trzeba iść na kompromisy, które nie do końca będą zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Wymagane dokumenty krok po kroku
Zanim rozpoczniemy budowę domu i złożymy wniosek o pozwolenie na budowę należy zgromadzić kilka ważnych dokumentów.
Jednym z najważniejszych dokumentów, bez których nie rozpoczniemy budowy jest wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (gdy taki na danym terenie obowiązuje). W tym planie ustala się przeznaczenie terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.
Kolejnym bardzo ważnym dokumentem są dwie mapy geodezyjne: mapa zasadnicza i mapa do celów projektowych. Mapa zasadnicza określa, jak przebiegają granice działki i w jakie media jest ona uzbrojona, jak również pokazuje ukształtowanie terenu. Z kolei mapa do celów projektowych to mapa sytuacyjno-wysokościowa dla danego terenu, bez której nie otrzymamy pozwolenia na budowę domu. Mapa ta potrzebna jest przy opracowywaniu projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania działki
Następnym dokumentem jest oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci energetycznej albo warunki przyłączenia do określonej sieci. O ten dokument warto postarać się u dostawcy energii z dużym wyprzedzeniem, gdyż czas oczekiwania wynosi nawet rok.
Nie rozpoczniemy budowy domu bez projektu, zatem jest to kolejny na liście niezbędnych dokumentów, które należy przedłożyć. Obecnie możemy zakupić gotowy projekt domu (z możliwością drobnych modyfikacji) lub wspólnie z projektantem stworzyć go zgodnie z własnymi preferencjami i oczekiwaniami.
Często zdarzają się nietypowe sytuacje – często uzależnione od rodzaju terenu, na którym ma powstać dom lub specyficznym położeniem działki. Dlatego należy wówczas, jeśli jest taka konieczność, uzyskać opinię geotechniczną (przy trudnych warunkach gruntowych lub gdy projektant zaleci zbadanie gruntu) oraz zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (gdy działka jeszcze go nie ma).
Kolejnym krokiem jest wybór kierownika budowy, który będzie sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji. Z oświadczeniem kierownika budowy i z opieczętowanym i podpisanym dziennikiem budowy wraz z powyższymi dokumentami składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Dopiero wydanie tej decyzji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest dla nas zielonym światłem, które pozwala rozpocząć budowę wymarzonego domu.