quality-home.pl

Budownictwo, wnętrza i nieruchomości

Etapy projektowania hal magazynowych
Zakupy

Etapy projektowania hal magazynowych

Hala magazynowa to przestrzeń, która musi być całkowicie dopasowana do potrzeb wykorzystującej ją firmy. Dlatego projekt tejże hali powinien być ściśle dopracowany pod kątem rozmiaru obiektu, optymalizacji jego konstrukcji, a także zastosowanych systemów bezpieczeństwa.

Etapy projektowania hali magazynowych

Rozmiar hali

Opłacalność projektu hali magazynowej zależy m.in. od jej rozmiaru. Zbyt duży obiekt będzie generował nadmierne koszty, a zbyt mały będzie bezużyteczny. Projektowanie hal magazynowych powinno uwzględniać aktualne potrzeby firmy, a także pewien zapas wynikający z jej zakładanego rozwoju. Szacując wielkość obiektu, warto też zwrócić uwagę na zapewnienie przestrzeni niezbędnej do obsługi magazynu, a także zaplanować pomieszczenia socjalne i pozostałą część infrastruktury.

Optymalizacja konstrukcji

Mając szacunkowy rozmiar projektowanej inwestycji, można przejść do optymalizacji jej konstrukcji.

Oznacza to, że w projekcie trzeba nakreślić:

  • lokalizację okien, drzwi i kanałów wentylacyjnych,

  • lokalizację bramy głównej (wjazdowej i wyjazdowej),

  • położenie ramp załadunkowych,

  • sposób poprowadzenia instalacji.

Oświetlenie w projektach hal magazynowych

Projektując hale magazynowe, warto również uwzględnić sposób umiejscowienia lamp oświetleniowych. Dlaczego to takie ważne? Po pierwsze, w ten sposób zapewniamy pracownikom dostęp do odpowiedniej jakości światła (co wymagają przepisy BHP). Po drugie, możemy zaplanować sobie sposób rozmieszczenia i zorganizowania instalacji elektrycznej.

Poza tym nie można zapominać o oświetleniu pomieszczeń przylegających do hali, w tym biur, pokoi socjalnych, zaplecza sanitarnego oraz narzędziowni itd. Projekt hali magazynowej powinien też zakładać montaż instalacji awaryjnych (tak oświetleniowej, jak i zasilającej), aby bezpieczne funkcjonowanie obiektu było możliwe nawet w przypadku zaniku napięcia.

Systemy ochrony bezpośredniej a projekt hal magazynowych

Kompletne projekty hal magazynowych sporządzane przez firmę Kobex zawierają wszystkie niezbędne informacje na temat budowy i konstrukcji budynku, ale też sposobu poprowadzenia instalacji alarmowych i przeciwpożarowych. To oznacza konieczność zwrócenia uwagi na:

  • planowane zależności logiczne w tych systemach,

  • przygotowanie przestrzeni pod system monitoringu,

  • zastosowanie rozwiązań architektonicznych przyspieszających ewakuację,

  • zastosowanie systemu oświetlenia awaryjnego w ciągach ewakuacyjnych.

Reasumując, etapy projektowania hal stalowych można podzielić na kilka części. Pierwszą z nich jest stworzenie zarysu bryły z uwzględnieniem jej rozmiarów i ogólnej budowy. Dopiero na koniec można przystąpić do dopracowywania szczegółów.

Materiał zewnętrzny